Č L E N S K Á SCHŮZE

14.11.2022 09:53

P O Z V Á N K A

na členskou schůzi ZKO č. 202 Kobylisy,

která se bude konat v restauraci U Zvonečku, 

Střelničná ul. 761/45 (u metra Ládví)

v neděli, dne 4. prosince 2022 od 14 hodin

—————

Zpět