ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY ROK 2022

05.01.2022 10:07
č. účtu naší ZKO je 205701329/0800,, v.s. není třeba, jen do poznámky uvést jméno a příjmení plátce, 
dále poznámka - čl. příspěvky, ev. hostování r. 2022.
Výše čl. příspěvku je 
člen ZKO - 1000,- Kč
člen výboru, instruktor - 300 Kč
důchodce, ZTP - 300 Kč
děti, mládež do 18 r., člen bez psa - 300 Kč 
hostující - 1000 Kč
 

 

—————

Zpět