HISTORIE CVIČÁKU

07.09.2023 11:09

Prvopočátky výcvikové kynologické činnosti kobyliských pejskařů se datují hned po ukončení 2. světové války, kdy u zrodu pražské kynologické obce stála taková jména jako pplk. Pinkas, pánové Libý, Dr. Lackinger, Belza, Melichar, Gottstein, nebo Machulda.

Po rozdělení pražské kynologické obce na I. PK (dnešní ZKO Břevnov) a KSK (kynologický sportovní klub-1946), které se následně rozčlenilo na kynology sídlící v Praze 7, našli naši předchůdci útočiště v prostorách vojenského zařízení „Kobyliská střelnice", která nechvalně proslula za existence protektorátu Čechy a Morava a následně se po právu stala pietním místem. Logickým vyústěním tedy bylo přestěhování klubu do prostor současného areálu fotbalového klubu Admira Kobylisy. Ani toto místo však nebylo nejvhodnější už z důvodu blízké zástavby, a proto klub v roce 1962 přesídlil do prostor bývalé pískovny u Čimického háje, kde se nácházel až do srpna 2022.  

Doposud nám nejsou úplně známá jména všech hlavních činovníků, kteří se podíleli na rozvoji klubu, neboť se značná část písemných materiálů cvičiště nedochovala, týká se to pochopitelně let 1949–1962 a dále 1962–1984, kdy některá jména jsou nám sice známa, avšak obtížně jsme schopni je řadit chronologicky. Jsme si však jisti, že se na vzniku, rozvoji a dobrém jménu našeho klubu podíleli např.:

J. E. Sládkovi, M. Augustýn, J. Filip, J. Šindelář, J. Košat, M. Vítek, L. Zeman a pánové Všetečka a Kopáček. 

Tito lidé a ne jediní se zasloužili o velmi dobré jméno klubu, takže se v Kobylisích pořádalo mnoho proslulých závodů i zkoušek a také toto cvičiště bylo dobrým zázemím pro konání i vrcholových akcí.

Samozřejmě máme v historii našeho klubu prázdná místa a možná, že se mohu i v něčem mýlit, proto pokud tento článek čte někdo z pamětníků, rádi přivítáme každou informaci, abychom mohli alespoň některá prázdná místa naší historie zacelit.

 

—————

Zpět