OBRANA

Nácvik obran s figurantem Davidem probíhá pravidelně, vždy v sobotu, čas je upřesňován, s ohledem na roční období, v novinkách a na facebookové skupině ZKO 202 Kobylisy - Praha 8.