Přihláška do ZKO (ČKS)

29.06.2022 09:55

—————

Zpět


               Přihláška do Základní kynologické organizace (ZKO) ČKS

 

 

Evidenční číslo ZKO: 202

Název ZKO: Kobylisy - Praha 8

 

Příjmení:

Jméno:

Adresa:

PSČ:

 

Datum narození:

Číslo průkazky člena ČKS:

Telefon:

E-mail:


Součástí této přihlášky je i dokument „Informace pro členy ČKS o zpracování osobních údajů“,

 ve kterém je vysvětlen způsob zpracování osobních údaj členů ČKS, dle nařízení EU 2016/679.

Přihláška zůstává archivována v ZKO a nezasílá se na ČKS.
 


 

Datum: …………………………………………………

 

 

Podpis žadatele, nebo zákonného zástupce: …………………………………………………